Fakta om BZO

bzo

BZO är en klass av läkemedel som främst används för att behandla sömnstörningar och ångest, men även andra hälsoåkommor som epilepsi, muskelspänningar och vid olika psykiatriska behandlingar.

BZO:s avslappnade och euforiserande effekt kombinerat med att de är kraftigt beroendeframkallande gör att de är vanligt förekommande vid läkemedelsmissbruk. Normalt räknas det som missbruk om rekommenderad dygnsdos överskrids med mer än det dubbla, eller om läkemedlet används utan recept.

Här är några viktiga punkter om BZO

Alla BZO-substanser fungerar genom att inverka på det centrala nervsystemet. Substansen ökar hjärnans svar på signalsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA) och hämmar nervceller från att överföra impulser i hjärnan. Detta leder till avslappning av vissa fysiologiska och känslomässiga reaktioner.

Användning och effekter

BZO har egenskaper som gör dem användbara vid behandling av ett antal hälsoåkommor. De kan fungera som muskelavslappnande och kramplösande och har också lugnande (avkopplande), hypnotiska (sömnframkallande) och anxiolytiska (ångestdämpande) effekter.

Effekterna kommer ofta snabbt och biverkningarna är relativt få. Den vanligast förekommande biverkningen är trötthet.

Missbruk, doser och överdosering

Beroende av typ av läkemedel kan BZO på gatan säljas i form av tabletter, kapslar och pulver. Preparaten tas normalt som tabletter men kan även snortas genom näsan eller injiceras.

Normalt räknas det som missbruk om rekommenderad dygnsdos överskrids med mer än det dubbla (eller om läkemedlet används utan recept). Vanligt är att ett missbruk stegvis utvecklas från normalt läkemedelsbruk på recept som långsamt ökar.

Effekten av BZO förstärks av alkohol och det är vanligt med blandmissbruk.

Långsiktiga biverkningar

Långvarig användning av BZO kan utlösa en försämring av biverkningarna och i vissa fall, paradoxala biverkningar, vilket innebär att du kan få en motsatt reaktion på läkemedlet än vad du tidigare haft. Vissa av dessa biverkningar kan negativt påverka ditt humör och beteende, vilket orsakar en förändrad uppfattning om dig själv, din omgivning, eller dina relationer.

Långsiktiga biverkningar kan innefatta:

  • Akut ångest
  • Agorafobi (rädsla för öppna eller offentliga platser)
  • Anhedoni (oförmåga att känna glädje)
  • Depression
  • Oförmåga att tänka sammanhängande

Beroende och abstinensbesvär

BZO är starkt beroendeframkallande och kan ge upphov till abstinenssymptom när användningen av preparatet upphör. P.g.a. detta skrivs de oftast ut för högst 4 veckor. Man räknar med att ca. 10 % av brukare med tid utvecklar ett beroende.

Längre tids användning leder till ökad tolerans för läkemedlet vilket innebär att användaren behöver inta större doser för att uppnå samma effekt.

Abstinenssymptom uppkommer normalt ett par dagar efter att avlastad användning. Vanliga abstinenssymptom är sömnstörningar, ångest, hjärtklappning svettning, irritation och koncentrationssvårigheter. P.g.a. kraftig abstinens kräver långvarigt missbruk ofta en gradvis nedtrappning av preparatet.

Överdosering

Överdosering innebär ofta en förstärkning av preparatets avslappnande effekter och kan i vissa fall leda till andningsförlamning eller koma. Överdosering av BZO är mycket sällan livshotande.

Risker är större vid intag tillsammans med alkohol som förstärker BZO-substansernas lugnande effekter.

Testa för BZO

Misstänker du att någon i din närhet är beroende av BZO kan du testa detta. Här hittar du våra test för BZO. 

Felaktigheter?

Hittar du något fel i vår artikel? Hör i så fall gärna av dig med din feedback genom att klicka här.