Fakta om BZO

bzo
Bensodiazepiner-test från ClearVi

Bensodiazepiner är en klass av läkemedel som främst används för att behandla sömnstörningar och ångest, men även andra hälsoåkommor som epilepsi, muskelspänningar och vid olika psykiatriska behandlingar.

Några av de vanligaste läkemedlen som innehåller bensodiazepiner är Sobril, Stesolid (Valium), Mogadon, Temesta och Xanor.

Bensodiazepinernas avslappnade och euforiserande effekt kombinerat med att de är kraftigt beroendeframkallande gör att de är vanligt förekommande vid läkemedelsmissbruk. Normalt räknas det som missbruk om rekommenderad dygnsdos överskrids med mer än det dubbla, eller om läkemedlet används utan recept.

Här är några viktiga punkter om Bensodiazepiner 

Bensodiazepiner är i missbrukskretsar även kända som benzo eller benso, flödder, habb, kryssar, stukärtor.

Alla bensodiazepiner fungerar genom att inverka på det centrala nervsystemet. Substansen ökar hjärnans svar på signalsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA) och hämmar nervceller från att överföra impulser i hjärnan. Detta leder till avslappning av vissa fysiologiska och känslomässiga reaktioner.

Användning och effekter

Bensodiazepiner har egenskaper som gör dem användbara vid behandling av ett antal hälsoåkommor. De kan fungera som muskelavslappnande och kramplösande och har också lugnande (avkopplande), hypnotiska (sömnframkallande) och anxiolytiska (ångestdämpande) effekter.

Effekterna kommer ofta snabbt och biverkningarna är relativt få. Den vanligast förekommande biverkningen är trötthet.

Missbruk, doser och överdosering

Beroende av typ av läkemedel kan bensodiazepiner på gatan säljas i form av tabletter, kapslar och pulver. Preparaten tas normalt som tabletter men kan även snortas genom näsan eller injiceras.

Normalt räknas det som missbruk om rekommenderad dygnsdos överskrids med mer än det dubbla (eller om läkemedlet används utan recept). Vanligt är att ett missbruk stegvis utvecklas från normalt läkemedelsbruk på recept som långsamt ökar. Xanor och Sobril hör till de preparaten med störst risk för beroendeutveckling.

Effekten av bensodiazepiner förstärks av alkohol och det är vanligt med blandmissbruk.

Långsiktiga biverkningar

Långvarig användning av bensodiazepiner kan utlösa en försämring av biverkningarna och i vissa fall, paradoxala biverkningar, vilket innebär att du kan få en motsatt reaktion på läkemedlet än vad du tidigare haft. Vissa av dessa biverkningar kan negativt påverka ditt humör och beteende, vilket orsakar en förändrad uppfattning om dig själv, din omgivning, eller dina relationer.

Långsiktiga biverkningar kan innefatta:

  • Akut ångest
  • Agorafobi (rädsla för öppna eller offentliga platser)
  • Anhedoni (oförmåga att känna glädje)
  • Depression
  • Oförmåga att tänka sammanhängande

Beroende och abstinensbesvär

Bensodiazepiner är starkt beroendeframkallande och kan ge upphov till abstinenssymptom när användningen av preparatet upphör. P.g.a. detta skrivs de oftast ut för högst 4 veckor. Man räknar med att ca. 10 % av brukare med tid utvecklar ett beroende.

Längre tids användning leder till ökad tolerans för läkemedlet vilket innebär att användaren behöver inta större doser för att uppnå samma effekt.

Abstinenssymptom uppkommer normalt ett par dagar efter att avlastad användning. Vanliga abstinenssymptom är sömnstörningar, ångest, hjärtklappning svettning, irritation och koncentrationssvårigheter. P.g.a. kraftig abstinens kräver långvarigt missbruk ofta en gradvis nedtrappning av preparatet.

Överdosering

Överdosering innebär ofta en förstärkning av preparatets avslappnande effekter och kan i vissa fall leda till andningsförlamning eller koma. Överdosering av bensodiazepiner är mycket sällan livshotande.

Risker är större vid intag tillsammans med alkohol som förstärker bensodiazepiner lugnande effekter.

Testa för bensodiazepiner

Misstänker du att någon i din närhet är beroende av bensodiazepiner kan du testa detta. Här hittar du våra test för bensodiazepiner. 

Felaktigheter?

Hittar du något fel i vår artikel? Hör i så fall gärna av dig med din feedback genom att klicka här.

ClearVi