Fakta om COC

Kokain är en stark centralstimulerande och kraftigt beroendeframkallande drog som utvinns ur bladen av den sydamerikanska kokabusken. Drogen är vanligast i USA och södra Europa och används främst dom ”partydrog”.  

kokain fakta

Kokain är, efter cannabis, den mest brukade illegala drogen globalt och användningen i Europa har ökat de senaste åren.

Kokain är ett vitt kristallint pulver. Ur kokain kan man även utvinna crack som snarare ser ut som en liten sten, klump eller flisa med benvit eller rosa färg. Syftet med att göra om kokain till crack är att kokpunkten sänks och drogen går att röka vilket ger ett kraftigare rus.

Slanguttryck för kokain   

Svenska: Kola, Snö, Koks, Näskaffe, Ladd, Tennis, Schmurk, Abiat. Engelska: Coke, Dust, Toot, Line, Nose Candy, Snow. Sneeze, Powder, Girl, White Pony, Flake, C, The Lady, Cain, Neurocain och Rock. “Crack”-kokain kallas också “Freebase”, vilket kommer av att det kemiskt är fribasen av kokain.

Användning

Kokain konsumeras främst genom sniffning (vanligen via ett rör eller en hoprullad sedel).

Det är dock även vanligt att konsumera kokain genom att gnida in det i tandköttet eller genom injektion. Kokain i formen av crack brukar rökas.

Rus

Kokain skapar en stark känsla av eufori / upprymdhet genom att stimulera dopaminreceptorer. Brukaren känner sig vanligen pigg, glad och extra skärpt.

Ruset inträder snabbt, ca 5 minuter efter intag, och håller normalt i sig i ungefär 20-40 minuter. Ruset är starkast inledningsvis och avtar sedan.

Effekter och överdosering

En dos kokain är normalt mellan 25 – 100 mg.  Kokain är en potent och farlig drog. Nedan är några av de negativa effekterna av kokainmissbruk:

  • Sömnsvårigheter
  • Aptitlöshet
  • Dimsyn
  • Kräkningar
  • Hög ångest                   
  • Irritabilitet
  • Sammandragna blodkärl                     
  • Utvidgade pupiller

De långsiktiga effekterna av att använda kokain inkluderar extrem irritation, våldsamma humörsvängningar och depression. Långvarig användning av sniffat kokain kan orsaka sårbildningar i slemhinnan i näsan och hål i barriären som separerar näsborrarna.

Det kan också leda till en minskad aptit, extrem sömnlöshet och sexuella problem. Hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, andningssvikt, stroke, anfall och gastrointestinala problem är inte ovanliga bland långtidsanvändare av kokain och crack.

Överdosering sker normalt vid intag av en dos som överstiger 500 mg. Överdosering är inte speciellt vanligt vid kokainmissbruk, vanligast är att överdosering sker vid smuggling där smugglaren svalt stora doser kokain. Vid en överdos kan brukaren få symptom som hjärtklappning, svettningar, kramper och värmeslag.

Beroende

Kokain är mycket starkt beroendeframkallande och lämnar användare med en överväldigande längtan efter drogen. Beroendet av crack utvecklas snabbt, ibland efter att bara ha rökt det några gånger.

De som är beroende av kokain eller crack kan få hjälp med beteendeterapi inklusive både metoder med öppenvård och inläggning.

Testa för kokain

Misstänker du att någon i din närhet är beroende av kokain kan du testa detta med ett test från ClearVi. Här hittar du våra test för kokain.

Felaktigheter?

Hittar du något fel i vår artikel? Hör i så fall gärna av dig med din feedback genom att klicka här.

ClearVi