Fakta om COC

COC är en stark centralstimulerande och kraftigt beroendeframkallande drog som utvinns ur bladen av den sydamerikanska kokabusken. Drogen är vanligast i USA och södra Europa och används främst dom ”partydrog”.  

coc

COC är, efter THC, den mest brukade illegala drogen globalt och användningen i Europa har ökat de senaste åren.

COC är ett vitt kristallint pulver. Ur COC kan man även utvinna crack som snarare ser ut som en liten sten, klump eller flisa med benvit eller rosa färg. Syftet med att göra om COC till crack är att kokpunkten sänks och drogen går att röka vilket ger ett kraftigare rus.

Slanguttryck för COC

Svenska: Kola, Snö, Koks, Näskaffe, Ladd, Tennis, Schmurk, Abiat. Engelska: Coke, Dust, Toot, Line, Nose Candy, Snow. Sneeze, Powder, Girl, White Pony, Flake, C, The Lady, Cain, Neurocain och Rock. “Crack” kallas också “Freebase”, vilket kommer av att det kemiskt är fribasen av COC.

Användning

COC konsumeras främst genom sniffning (vanligen via ett rör eller en hoprullad sedel).

Det är dock även vanligt att konsumera COC genom att gnida in det i tandköttet eller genom injektion. COC i formen av crack brukar rökas.

Rus

COC skapar en stark känsla av eufori / upprymdhet genom att stimulera dopaminreceptorer. Brukaren känner sig vanligen pigg, glad och extra skärpt.

Ruset inträder snabbt, ca 5 minuter efter intag, och håller normalt i sig i ungefär 20-40 minuter. Ruset är starkast inledningsvis och avtar sedan.

Effekter och överdosering

En dos COC är normalt mellan 25 – 100 mg. COC är en potent och farlig drog. Nedan är några av de negativa effekterna av missbruk:

  • Sömnsvårigheter
  • Aptitlöshet
  • Dimsyn
  • Kräkningar
  • Hög ångest                   
  • Irritabilitet
  • Sammandragna blodkärl                     
  • Utvidgade pupiller

De långsiktiga effekterna av att använda COC inkluderar extrem irritation, våldsamma humörsvängningar och depression. Långvarig användning av sniffat COC kan orsaka sårbildningar i slemhinnan i näsan och hål i barriären som separerar näsborrarna.

Det kan också leda till en minskad aptit, extrem sömnlöshet och sexuella problem. Hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, andningssvikt, stroke, anfall och gastrointestinala problem är inte ovanliga bland långtidsanvändare av COC och crack.

Överdosering sker normalt vid intag av en dos som överstiger 500 mg. Överdosering är inte speciellt vanligt vid COC-missbruk, vanligast är att överdosering sker vid smuggling där smugglaren svalt stora doser COC. Vid en överdos kan brukaren få symptom som hjärtklappning, svettningar, kramper och värmeslag.

Beroende

COC är mycket starkt beroendeframkallande och lämnar användare med en överväldigande längtan efter drogen. Beroendet av crack utvecklas snabbt, ibland efter att bara ha rökt det några gånger.

De som är beroende av COC eller crack kan få hjälp med beteendeterapi inklusive både metoder med öppenvård och inläggning.

Testa för COC

Misstänker du att någon i din närhet är beroende av COC kan du testa detta med ett test från ClearVi. Här hittar du våra test för COC.

Felaktigheter?

Hittar du något fel i vår artikel? Hör i så fall gärna av dig med din feedback genom att klicka här.