Fakta om cannabis (marijuana & hasch)

cannabis

I växtform kallas Cannabis för marijuana och i kådform för hasch.

Marijuana avser de torkade blad, stjälkar, blommor och frön som kommer från hampaväxten Cannabis sativa. Den huvudsakliga aktiva ingrediensen i både marijuana och hasch är det sinnesförändrande kemiska delta-9-tetrahydrocannabinol (THC).

Även om dess lagliga användning ökar för både fritids- och medicinska ändamål är cannabis fortfarande den mest populära olagliga drogen som används.

Det pågår en intensiv debatt om riskerna med cannabis och huruvida det bör vara lagligt eller inte. Många länder har under 2000-talet valt att legalisera eller avkriminalisera bruk av cannabis.

Här är några viktiga punkter om Cannabis

Det finns över 200 slanguttryck för cannabis på engelska, däribland pot, herb, weed och grass. På svenska används bland annat gräs, jazztobak, svart afghan, brunt, grönt, cocktail, cheeba, puk, knatcha, hash, 420, goss, nattis, maja.

Marijuana ser ut som en sönderriven, grön blandning av växtmaterial – likt torkade örtkryddor. Hasch är brunt eller svart och säljs som små bitar av en sammanpressad kaka.

THC lagras i kroppens fettvävnad (t.ex. i hjärnan) och finns därför kvar ganska länge i kroppen. Vid kraftigt bruk kan drogen spåras med ett urintest över en månad efter senaste användningstillfälle.

Användning och effekter

Det vanligaste sättet att bruka cannabis är att röka det. Användarna rullar in det i en cigarett “joint”, fyller ett tomt cigarrhölje för att skapa en “blunt” eller röker det i en pipa eller en vattenpipa “bong”.

Cannabis kan också bakas in i mat (ätbara saker), såsom brownies, kakor eller godis, eller bryggas som te.

Effekter

Membranen i vissa nervceller i hjärnan innehåller receptorer som binder till THC, vilket aktiverar en serie av cellulära reaktioner som i slutändan leder att brukaren blir hög.

Den vanligaste anledningen till att bruka drogen är att ruset höjer brukarens humör och ger en avslappningskänsla. Beroende på graden av THC kan brukare också uppleva eufori, hallucinationer och paranoia.

Risker

Riskerna vid cannabisbruk gäller främst sociala kringeffekter snarare än de fysiska effekterna. Vanligt är att likställa risker med cannabisbruk med tobaksrökning och alkohol.

En av de största riskerna som lyfts fram med cannabis är att det kan fungera som inkörsport till tyngre droger. Ett vanligt motargument mot detta är att det snarare är omständigheterna runt cannabisbruket, som beror på att drogen är olaglig, som är inkörsporten till tyngre droger.

Några av de vanligaste fysiska besvären som finns vid användning av cannabis inkluderar muntorrhet, svullna ögonlock, blodsprängda ögon, koordinationsproblem och en förhöjd hjärtfrekvens.

Kortsiktiga risker är:

  • Ångest och paranoia
  • Försämrat minne
  • Svårigheter att tänka
  • Inlärningssvårigheter
  • Bristande uppmärksamhet och fokus
  • Dålig körförmåga

Dessa effekter avtar med ruset.

Kroniska cannabisrökare kan ha många av de samma andningsproblemen som tobaksrökare har, bland annat daglig hosta och slem, symptom av kronisk bronkit och oftare bli förkyld.

Beroende

Man har haft svårt att påvisa fysiska abstinenssymptom hos de som slutar med cannabis. Dock klassas cannabis ändå som en beroendeframkallande drog då bruket uppfyller flera andra kriterier som krävs för att klassas som beroendeframkallande (bland annat svårigheter att kontrollera intaget, fortsatt bruk trots att det orsakar problematik i vardagen).

Forskning tyder på att ca 9 procent av de som använder cannabis kan utveckla ett substansberoende. Långsiktiga marijuanaanvändare är mer mottagliga för missbruk. Personer som börjar använda marijuana före 18 års ålder löper fyra till sju gånger större risk än vuxna att utveckla ett beroende.

Vissa fysiska abstinensbesvär har påvisats. Personer som försöker sluta har rapporterat irritabilitet, rastlöshet, sömnlöshet och ångest.

En drog anses beroendeframkallande om den orsakar att någon tvångsmässigt, och ofta okontrollerat, längtar, söker och använder den, även om man är medveten om negativa hälso- och sociala konsekvenser. Cannabis uppfyller detta kriterium.

Behandling av cannabisproblem

Det finns ingen medicin för att direkt behandla marijuanamissbruk. De flesta missbrukare som söker professionell behandling genomgår beteendeterapi antingen i form av grupp- eller enskild rådgivning eller både och.

Testa för cannabis

Du kan testa om mängden THC i urinet är tillräckligt hög för att visa positivt i ett drogtest. Här hittar du våra THC-test för cannabis.

Felaktigheter?

Hittar du något fel i vår artikel? Hör i så fall gärna av dig med din feedback genom att klicka här.

ClearVi