Fakta om OPI

opi

Heroin är ett opiat berett av MOR som extraherats från frökapslarna av vissa vallmosorter. Heroin är en mycket beroendeframkallande drog.

Heroin tillverkades första gången i slutet av 1800-talet som läkemedel och såldes då som ett substitut för läkemedlet MOR ”utan beroendeframkallande effekter”. Senare har det visat sig att heroin är en av de absolut mest beroendeframkallande drogerna.

Här är några viktiga punkter om heroin

Gatupriset på heroin varierar men är normalt runt 500 kr / gram. Heroin säljs oftast i doser om 0,2 – 0,25 gram – en ”kabbe”.

Runt om i världen och även i Sverige kan man köpa två typer av heroin:

Brunt heroin (rökheroin)
Brunt heroin är heroinbasen utvunnet ur MOR (som i sin tur är utvunnet ur opium).

Ser oftast ut som små brunaktiga stenar eller grövre pulver. Det bruna heroinet är inte vattenlösligt – vid injicering tillsätts vanligen en syra vilket vridbar till att vattenlösliga salter bildas.

Vanligaste sättet att bruka brunt heroin är att röka det, men vanligt är också att hetta upp drogen i folie och andas in ångorna.

Vitt heroin
Vitt heroin är framställt ur heroinbasen (brunt heroin). Vitt heroin ser ut som ett vitt eller ljusgrått fint pulver som påminner om mjöl.

Vanligaste sättet att bruka vitt heroin är injicering eller “snortning” (sniffa genom näsan).

Användning och effekter

Heroin intas på flera olika sätt – t.ex. injektioner, sniffning, rökning analt/vaginalt intag. Vanligast är att användaren injicerar heroinet.

Bruk via injektion ger den snabbaste ökningen av heroin i blodet och ger därför störst effekt och rus. Ruset kommer snabbt efter bruk.

När heroin väl kommer in i hjärnan tar det endorfinernas plats vid opioidreceptorerna vilket ger en stark känsla av välbehag hos användaren. Förändringarna (och välbehaget) som heroin orsakar i din hjärna bidrar till dess höga beroenderisk och kroniska återfall som kan följa efter behandling.

Långsiktiga effekter av heroinmissbruk på hjärnan inkluderar:

  • Tolerans – vid upprepat missbruk krävs mer av drogen för att uppnå samma effekt
  • Beroende – användaren behöver använda heroin för att hindra abstinensbesvär
  • Eventuell försämring av hjärnans vita substans, vilket påverkar förmågan till att fatta beslut, reglera beteende och på lämpligt sätt reagera vid stressiga situationer

Följande biverkningar av heroinmissbruk är kända:

  • Förstoppning
  • Andningsstörningar
  • Mensrubbningar
  • Minskad sexlust
  • Kräkning
  • Svårighet att urinera.

Överdosering

Överdosering är vanligt bland heroinmissbrukare. En faktor till detta är att toleransnivån hos användare ändras snabbt och att denna kan vara svår att avgöra. En annan faktor är att vitt heroin ofta är utspätt och det är svårt för användaren att veta koncentrationen i det heroin som används.

Testa för heroin

Misstänker du att någon i din närhet är beroende av heroin kan du testa detta med våra drogtest för opiater. Här hittar du våra test för opiater.

Felaktigheter?

Hittar du något fel i vår artikel? Hör i så fall gärna av dig med din feedback genom att klicka här.

ClearVi