Detektionstider för drogtester

I nedanstående tabell finns ungefärliga detektionstider för olika drogsubstanser vid testning av urin. Detektionstiden varierar kraftigt beroende av t.ex. mängden och frekvensen av drogbruket, generell tolerans, ämnesomsättning, kroppsmassa, ålder, allmän hälsa etc.

Enstaka och små isolerade doser upptäcks i det nedre delen av tidsintervallet, medan långvarigt bruk kan upptäckas i den högre delen. I allmänhet så sjunker ämnesomsättningen med ökad kroppsmassa och med ökad ålder vilket bidrar till en längre detektionstid. THC och PCP binder sig vid fettvävnad vilket innebär att detektionstiden är längre vid större kroppsmassa.

Drog (förkortning)Cut Off-nivå (urin)Ungefärlig detektionstid (urin)
AMP1000 ng/ml2-4 dagar
AMP500500 ng/ml2-4 dagar
BAR200 ng/ml4-7 dagar
BZD300 ng/ml3-7 dagar
BZD200200 ng/ml3-7 dagar
BUP10 ng/ml3-6 dagar
COC300 ng/ml2-4 dagar
COC150150 ng/ml2-4 dagar
MDMA500 ng/ml1-3 dagar
THC50 ng/ml15-30 dagar
MTD300 ng/ml3-5 dagar
MET1000 ng/ml3-5 dagar
MET500500 ng/ml3-5 dagar
OPI2000 ng/ml2-4 dagar
OPI300300 ng/ml2-4 dagar
OXY100 ng/ml2-4 dagar
PCP25 ng/ml7-14 dagar
PPX300 ng/ml1-2 dagar
TCA1000 ng/ml7-10 dagar