Detektionstider för drogtester

I nedanstående tabell finns ungefärliga detektionstider för olika drogsubstanser vid testning av urin. Detektionstiden varierar kraftigt beroende av t.ex. mängden och frekvensen av drogbruket, generell tolerans, ämnesomsättning, kroppsmassa, ålder, allmän hälsa etc.

Enstaka och små isolerade doser upptäcks i det nedre delen av tidsintervallet, medan långvarigt bruk kan upptäckas i den högre delen. I allmänhet så sjunker ämnesomsättningen med ökad kroppsmassa och med ökad ålder vilket bidrar till en längre detektionstid. THC och PCP binder sig vid fettvävnad vilket innebär att detektionstiden är längre vid större kroppsmassa.

Drog (eng) Förkortning Cut Off-nivå (urin) Ungefärlig detektionstid (urin)
Amphetamine AMP 1000 ng/ml 2-4 dagar
Amphetamine AMP500 500 ng/ml 2-4 dagar
Barbiturates BAR 200 ng/ml 4-7 dagar
Benzodiazepines BZD 300 ng/ml 3-7 dagar
Benzodiazepines BZD200 200 ng/ml 3-7 dagar
Buprenorphine/Norbuprenorphine BUP 10 ng/ml 3-6 dagar
Cocaine COC 300 ng/ml 2-4 dagar
Cocaine COC150 150 ng/ml 2-4 dagar
Ecstasy (MDMA) XTC 500 ng/ml 1-3 dagar
Marijuana THC 50 ng/ml 15-30 dagar
Methadone MTD 300 ng/ml 3-5 dagar
Methamphetamine MET 1000 ng/ml 3-5 dagar
Methamphetamine MET500 500 ng/ml 3-5 dagar
Opiates/Morphine OPI or MOR 2000 ng/ml 2-4 dagar
Opiates/Morphine OPI300 or MOR300 300 ng/ml 2-4 dagar
Oxycodone OXY 100 ng/ml 2-4 dagar
Phencyclidine PCP 25 ng/ml 7-14 dagar
Propoxyphene PPX 300 ng/ml 1-2 dagar
Tricyclic Antidepressants TCA 1000 ng/ml 7-10 dagar
ClearVi