Detektionstider för drogtester

I nedanstående tabell finns ungefärliga detektionstider för olika drogsubstanser vid testning av urin. Detektionstiden varierar kraftigt beroende av t.ex. mängden och frekvensen av drogbruket, generell tolerans, ämnesomsättning, kroppsmassa, ålder, allmän hälsa etc.

Enstaka och små isolerade doser upptäcks i det nedre delen av tidsintervallet, medan långvarigt bruk kan upptäckas i den högre delen. I allmänhet så sjunker ämnesomsättningen med ökad kroppsmassa och med ökad ålder vilket bidrar till en längre detektionstid. THC och PCP binder sig vid fettvävnad vilket innebär att detektionstiden är längre vid större kroppsmassa.

Drog (förkortning) Cut Off-nivå (urin) Ungefärlig detektionstid (urin)
AMP 1000 ng/ml 2-4 dagar
AMP500 500 ng/ml 2-4 dagar
BAR 200 ng/ml 4-7 dagar
BZD 300 ng/ml 3-7 dagar
BZD200 200 ng/ml 3-7 dagar
BUP 10 ng/ml 3-6 dagar
COC 300 ng/ml 2-4 dagar
COC150 150 ng/ml 2-4 dagar
MDMA 500 ng/ml 1-3 dagar
THC 50 ng/ml 15-30 dagar
MTD 300 ng/ml 3-5 dagar
MET 1000 ng/ml 3-5 dagar
MET500 500 ng/ml 3-5 dagar
OPI 2000 ng/ml 2-4 dagar
OPI300 300 ng/ml 2-4 dagar
OXY 100 ng/ml 2-4 dagar
PCP 25 ng/ml 7-14 dagar
PPX 300 ng/ml 1-2 dagar
TCA 1000 ng/ml 7-10 dagar
ClearVi