Vård och behandling vid missbruksproblem

Om du är orolig för hur dina vanor påverkar din fysiska och / eller psykiska hälsa rekommenderar vi att du tar kontakt med någon som kan hjälpa dig. Sist i denna artikel finns länkar till officiell information runt drogmissbruk och som hjälper dig att söka hjälp.

Missbruk kan vara ett stort problem både för den beroende men även för anhöriga. Du som är fast i ett missbruk har en rättighet att få vård och hjälp att ta dig ur missbruket.

I Sverige samarbetar landsting och kommuner när det kommer till vård av missbruksproblem. För att få hjälp kontaktar du din husläkare eller en beroendemottagning. Normalt står landstinget för den medicinska behandlingen medan kommunen genom socialtjänsten sörjer för att du ska få det stöd du behöver.

Nyttiga länkar

  • 1177 – Vårdguiden har all officiell information du behöver för att söka hjälp för ditt missbruk.
  • UMO.se har information runt missbruk specifikt riktad mot ungdomar.
  • Drugsmart.com erbjuder information kring missbruk och kan hjälpa dig som beroende eller anhörig att hitta stödgrupper .
  • Mariaungdom erbjuder (inom Stockholmsområdet) beroendemottagningar specifikt för ungdomar