Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

PRODUKTER

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset gå till kassan.

Alla produkter levereras med svensk manual om produktens art kräver detta. Om manual ingår på annat språk än svenska anges detta på produktnivå.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Go Optimal AB (ClearVi.se).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

BESTÄLLNING

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Go Optimal AB (ClearVi.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Go Optimal AB (ClearVi.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

BETALNING

Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert. Om du vill kan du koppla en PIN-kod till Klarna Checkout.

Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår på denna länk.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Beställningar som inkommer vardag innan klockan 10.00 skickas oftast samma dag, annars nästföljande vardag. Frakt ingår vid beställning över 150 kr, vid lägre ordersumma tillkommer 29 kr i fraktkostnad. Vi skickar alla varor med posten.

Vid utebliven leverans har kund efter 30 dagar rätt att antingen häva köpet och få pengarna tillbaka eller kräva leverans av beställd vara.

Om synlig skada uppstått vid transport bör du reklamera detta på plats hos speditionsfirmans ombud, samt kontakta oss via e-post eller telefon för instruktioner om hur skadan skall reklameras.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Go Optimal AB (ClearVi.se) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget.

Det är kundens ansvar att ange en giltig och korrekt leveransadress. Kunden måste bekosta fraktkostnaderna för ny leverans om felaktig adress angivits vid beställning. Kunden kan välja att avbryta köpet men fraktkostnaden dras då av från orderbeloppet före återbetalning.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Go Optimal AB (ClearVi.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR FEL

Go Optimal AB (ClearVi.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Go Optimal AB (ClearVi.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex., men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING

I de fall Go Optimal AB (ClearVi.se) ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Go Optimal AB (ClearVi.se) kundtjänst via e-post kundtjanst@clearvi.se eller via ClearVi.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Go Optimal AB (ClearVi.se) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Go Optimal AB (ClearVi.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått frakten betald, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Go Optimal AB (ClearVi.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Go Optimal AB (ClearVi.se) står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

ÅNGERRÄTT

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Go Optimal AB (ClearVi.se), förslagsvis via e-post på kundtjanst@clearvi.se, för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Go Optimal AB (ClearVi.se) för att erhålla ett RN och returadress.

Om en vara är transportskadad skall Go Optimal AB (ClearVi.se) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Go Optimal AB (ClearVi.se) återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

GARANTI

Vi lämnar en garanti mot uppenbara tillverkningsfel på 1 år. För att påbörja ett garantiärende kontakta oss på kundtjanst@clearvi.se.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Go Optimal AB (ClearVi.se), debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Go Optimal AB (ClearVi.se) kostnader för transport och administration.

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara från Go Optimal AB (ClearVi.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Go Optimal AB (ClearVi.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Go Optimal AB (ClearVi.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Go Optimal AB (ClearVi.se) sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

TVIST

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÖVRIGT

Go Optimal AB (ClearVi.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Go Optimal AB (ClearVi.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Go Optimal AB (ClearVi.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.