Drogtest

Här hittar du drogtester för de mest förekommande drogerna i Sverige. Samtliga tester är CE-märkta och mycket tillförlitliga. Samtliga tester är avsedda för hemmabruk och fungerar genom att mäta förekomsten av substansen i urin. Testerna levereras diskret direkt till din brevlåda och ofta har du dem dagen efter beställning.

Visar alla 19 resultat

Information drogtester

Med drogtester från ClearVi kan du snabbt och enkelt testa för olika typer av narkotikapreparat. Alla våra drogtester använder sig av koncentrationen av drogpartiklar i urinen för att avgöra om testpersonen använt drogen. Resultatet är antingen positivt (indikerar att personen ha nyttjat drogen) eller negativt (indikerar att personen inte har nyttjat drogen). Resultatet framkommer ca 5 minuter efter testet.

Våra drogtester passar väl för dig som förälder eller arbetsgivare. Här hittar du mer information kring vård av missbruksproblem.

Ingen screeninganalys är 100 % säker och därför inte heller giltig juridiskt. Om drogtestet visar positivt och testpersonen nekar till intag av narkotika bör en kvantitativ analys utföras på ett ackrediterat laboratorium. Det är därför bra att alltid spara urin från testet. En analys utförd på ett laboratorium är 100% säker och juridiskt giltig. Bedöm aldrig ett svar från ett drogtest om det finns osäkerhet kring resultatet!

Detektionstider drogtester

Olika typer av droger kan spåras olika länge efter användning. Detektionstiden beror av ett flertal faktorer, så som ålder, leverfunktion, utspädning av urinen, intagets mängd etc. Detektionstiden är vanligen mellan 3-5 dygn (har det gått mer än 5 dygn sedan testpersonen nyttjade drogen så kan testerna visa falska negativa resultat). Klicka här för vår sammanställning över detektionstider för olika drogsubstanser.

Manipulation av drogtester

Vid drogtestning är det viktigt att sätta sig in olika problemställningar som kan uppstå. Det är viktigt med rutiner kring testfasen som hindrar testpersonen från att manipulera resultatet. De vanligaste sättet att manipulera resultatet är att tillföra ämnen till urinen (tvål, rengöringsmedel, tvättmedel, klorin, bikarbonat, citronsyra, jäst etc.). Klicka här för mer info om manipulation av drogtester.

Visar alla 19 resultat