Graviditetstest

Här hittar du tillförlitliga graviditetstest i en rad olika utföranden – från enkla och miljövänliga teststickor till extra känsliga stavtester. Våra tester är CE-märkta och precis lika tillförlitliga som de du kan köpa på Apoteket – men mycket billigare. Beställer du innan kl 16.00 så skickar vi ditt graviditetstest redan samma dag.

Vårt urval av graviditetstester sträcker sig från enkla teststickor till bekväma och pålitliga teststavar. Alla graviditetstest är utformade för att mäta koncentrationen av hormonet HCG i urinen – detta hormon börjar utsöndras av moderkakan mycket tidigt vid graviditet. Gravtesten kan ha olika känslighet, men den vanligaste känsligheten är 25 mIU/L vilket innebär att de flesta kvinnor bör kunna se ett positivt utslag några dagar innan beräknad mens.

Graviditetstest för hemmabruk bör alltid kompletteras med ett läkarbesök för att avgöra en graviditet.

Graviditetstav eller graviditetsticka?

Den största skillnaden mellan de två testerna är deras utseende och form. Graviditetsstaven är bredare och där är delen som mäter hCG hormonet inkapslad i ett plasthölje. Den upplevs av många kvinnor som lättare att använda, lättare att avläsa samt mer hygienisk. Ur medicinsk synpunkt så finns ingen skillnad i resultaten som de två olika typerna av test visar.

När ska man testa?

Man ska använda graviditetstest vid misstanke om graviditet (t.ex. vid utebliven menstruation). Använd helst morgonurin samma dag, eller dagen efter, den förväntade menstruation. Vid oregelbunden menstruation kan testet användas från 7-14 dagar efter den sexuella kontakten.

Hur lång tid ta det att få svar på testet?

Det tar 2-5 minuter från det att man har utfört testet till man får ett svar.

ClearVi