Graviditetstest Stav 2-pack

69,00kr

I lager

Använd ClearVi:s graviditetstest stav för att på ett enkelt och tryggt sätt avgöra en graviditet. Staven är vår mest användarvänliga produkt – man gör antingen testet direkt vid urinering (genom att hålla staven i urinstrålen) eller så samlar man urin i en kopp och doppar staven.

Liksom alla våra produkter så är staven CE-märkt och precis lika trygg och tillförlitlig som motsvarande dyrare produkter som kan köpas på lokala apotek. Detta paket innehåller 2 stycken teststavar.

Beskrivning

Doppa teststickan i ett urinprov och avläs det sedan inom 5 minuter. Testet har en säkerhet på över 99 % och är CE-märkt. Det är precis lika tryggt och säkert som de dyrare test som du kan köpa på ditt lokala apotek.

Vad används testet till?

Graviditetsstickan används för att bekräfta eller utesluta graviditet.

När ska man testa?

Man ska använda graviditetsstickan vid misstanke om graviditet (t.ex. vid utebliven menstruation). Använd helst morgonurin samma dag, eller dagen efter, den förväntade menstruation. Vid oregelbunden menstruation kan testet användas från 7-14 dagar efter den sexuella kontakten.

Hur lång tid ta det att få svar på testet?

Det tar 2-5 minuter från det att man har utfört testet till man får ett svar.

Hur går testet till?

Man kan antigen utföra testet direkt under urinering eller genom att samla urin i en kopp och sedan doppa den känsliga sidan av stickan i den.

Hur läser jag av svaret?

Svaret av testet kan vara positivt (gravid) som visas i form av två färgade streck eller negativ (ej gravid) som visas som ett färgat streck, se illustration.

Graviditetstav eller graviditetsticka?

Den största skillnaden mellan de två testerna deras utseende och form. Graviditetsstavens provända är bredare och där är delen som mäter hCG hormonet är inkapslad i ett plasthölje. Den upplevs av många kvinnor som lättare att använda  – lättare att avläsa, mer hygienisk och stabil. Ur medicinsk synpunkt så finns ingen skillnad i resultaten som de två olika typerna av test visar.