Undvik manipulation av drogtest

Det finns många sätt att manipulera ett drogtest. Bland missbrukare är metoderna ofta välkända och väl inövade. 

Vanliga metoder inkluderar att kontaminera urinen i samband med urinlämningen (t.ex. tillsätta olika ämnen till urinen för att förändra dess PH-värde), att minska koncentrationen av drogsubstansen i urinen genom att dricka stora mängder vatten i samband med testtillfället, samt att på olika sätt byta ut urinen mot rent urin.

Detta innebär att det vid ett drogtest är viktigt att vidta åtgärder för att minimera risken för manipulation. Nedan följer en lista på åtgärder som rekommenderas.

  • Om möjligt bör drogtestet göras oannonserat
    • Notera dock att det i de flesta fall är bäst om drogtestet är en gemensam överenskommelse. Att plötsligt kräva ett drogtest av en närstående kan upplevas kränkande och leda till negativa konsekvenser. 
  • Be personen tvätta händer innan urinlämning, gärna under övervakning. Händerna bör sköljas noggrant så att inga tvålrester finns kvar.
  • Be personen tömma fickor samt ställa ifrån sig väska och ytterkläder innan urinlämning
  • Toaletten ska om möjligt ha färgat vatten och vatten till handkranar bör stängas av.
  • Övervaka om möjligt hela urinlämningen
  • Efter urinlämningen – kontrollera med termometer att urinen har en temperatur mellan 33-37 ºC. Annan temperatur indikerar att urinen spätts ut, alternativt att provlämnaren bytt ut urinen.  

Notera att ingen screeninganalys är 100 % tillförlitlig och därför inte heller giltig juridiskt. Om drogtestet visar positivt resultat och testpersonen nekar till intag av narkotika bör en ny analys utföras på ett ackrediterat laboratorium. Det är därför bra att alltid spara urin från testet. En analys utförd på ett laboratorium är 100 % säker och juridiskt giltig. Bedöm aldrig ett svar från ett drogtest om det finns osäkerhet kring resultatet!